top of page
zekronyx_A_single_ray_of_light_that_breaks_through_the_darkness_110f636b-764d-4244-b0b5-d9

Soul of Life

Hành trình 7 ngày khám phá Bức tranh toàn cảnh về tâm hồn con người

06 - 07 / 07

13 - 14 / 07 

19 - 20 - 21 / 07 / 2024

Phi-Yen-376-Editcolor.jpg
Trò chuyện sâu

Đoạn dưới đây tả thật đúng ý tôi.

I hate small talk. I wanna talk about atoms, death, aliens, sex, magic, intellect, the meaning of life, far away galaxies, the lies you’ve told, your flaws, your favorite scents, your childhood, what keeps you up at night, your insecurity and fears…  I like people with depth, who speak with emotion from a twisted mind. I don’t want to know “what’s up".

Thực sự tôi chỉ hứng thú với những cuộc trò chuyện sâu.

Nếu bạn cũng là người như thế, hãy gặp tôi ở một khóa học kỳ lạ nào đó, Soul of Life chẳng hạn. Và chúng ta cũng có thể hẹn nhau qua trang Deep Dive Dialogues này, khi nó đã sẵn sàng. Hẹn bạn một ngày không xa. 

Soul of Life phù hợp cho ai?

Bạn cũ từ những chương trình
do Vũ Phi Yên thực hiện

... đã cùng nhau khám phá nhiều vùng đất tâm hồn, hẳn bạn đã nghe kể về Soul of Life. Nếu cảm thấy thời điểm đã đến, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho lần này: bức tranh toàn cảnh có thể giúp bạn xâu chuỗi lại những gì đã biết (và nhiều điều đến nay mới đúng thời điểm để hiện ra trước mắt bạn).

Người từng nghe nhiều lần
Hành trình khám phá
các vùng đất của tâm hồn

... và ưa thích cách đặt vấn đề của người kể chuyện, tò mò muốn tìm hiểu thêm về những khái niệm mà câu chuyện này đề cập.

Người từng đọc Mô hình Xoắn động
và không muốn dừng lại

... trên hành trình mở rộng thêm tầm nhìn. Hãy tiếp tục học hỏi sâu hơn, nếu bạn nhất định muốn: hoàn thiện thêm khả năng tác động hệ thống, hiểu rõ về những vMeme đã có và đánh thức những vMeme tương lai, thấy được những rào cản bí ẩn khiến hành trình tiến hóa có nguy cơ tắc nghẽn. 

bottom of page